O nás       |       Kontakt         Ponúkané služby:          Audit       |       Vedenie účtovníctva       |       Poradenstvo


ADT spol. s r. o.
Poradenská audítorská spoločnosť

Šancová č.42,
811 05 Bratislava

IČO: 17328772
OR Okr. súdu Bratislava I.
Oddiel Sro, vložka č. 1563/B
č. licencie SKAu 000 012

tel. : 02 / 52623511
tel./fax. : 02 / 52623512
e-mail : balaz@adt.sk
  motola@adt.sk

Základné informácie o firme

ADT spol. s r.o. je jednou z prvých slovenských audítorských firiem. Bola založená tromi audítormi dňa 22.10.1991.

Ako právnická osoba obdržala spoločnosť poverenie k výkonu činnosti audítora od Federálneho ministerstva financií ČSFR na základe ustanovení § 13 ods.1 vyhlášky č.63/1989 Zb., o overovateľoch (audítoroch) 8. januára 1992 s poradovým číslom licencie 012 a bola tretia právnická osoba s poverením k výkonu činnosti audítora na území Slovenska.

Na základe ustanovení § 7 ods. 1 písm. b, a ods.. 4, zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov obdržala spoločnosť v roku 1993 licenciu oprávňujúcu na výkon činnosti audítora podľa nového zákona a bola zapísaná do zoznamu audítorov vedeným SKAU pod evidenčným číslom 000 012.

Spoločnosť zabezpečuje audítorskú činnosť v súlade so Zákonom o audítoroch a Slovenskej komore audítorov najmä pre účtovné jednotky, ktorým táto povinnosť vyplýva z Obchodného zákonníka a Zákona o účtovníctve.

V prípade požiadavky spoločnosť zabezpečuje aj výkon špecializovaného auditu. Medzi našich klientov v tejto oblasti patrilo aj MF SR a FNM SR.

Napriek rastúcej konkurencii, najmä audítorských spoločností so zahraničnou majetkovou účasťou, si spoločnosť udržiava klientelu, ktorej rozsah vyvolal potrebu rozšírenia spoločnosti. Od roku 1995 má spoločnosť päť spoločníkov - audítorov.

Okrem audítorskej činnosti sa spoločnosť zaoberá účtovným a ekonomickým poradenstvom, vedením účtovníctva dodávateľským spôsobom a vývojom ekonomického software. Audítori spoločnosti na základe požiadaviek špecializovaných firiem vykonávajú aj lektorskú činnosť v ekonomickej oblasti. Lektorská činnosť audítorov zabezpečuje, že audítori spoločnosti sú v trvalom kontakte s účtovníckou teóriou a praxou. Okrem toho spoločnosť v prípade potreby kooperuje s ďalšími audítormi a slovenskými audítorskými firmami a s firmami daňových poradcov.