O nás       |       Kontakt         Ponúkané služby:          Audit       |       Vedenie účtovníctva       |       Poradenstvo


ADT spol. s r. o.
Poradenská audítorská spoločnosť

Šancová č.42,
811 05 Bratislava

IČO: 17328772
OR Okr. súdu Bratislava I.
Oddiel Sro, vložka č. 1563/B
č. licencie SKAu 000 012

tel. : 02 / 52623511
tel./fax. : 02 / 52623512
e-mail : balaz@adt.sk
  motola@adt.sk

Poradenstvo

Spoločnosť poskytuje účtovné a ekonomické poradenstvo.

V rámci účtovného poradenstva dávame klientom v prípade potreby písomné stanovisko s názorom audítora.

Poradenskú službu v daňovej oblasti neposkytujeme. Pre klientov spoločnosti, ktorý vedieme účtovníctvo zabezpečujeme, že účtovníctvo je vedené a účtovná závierka je spracovaná tak, aby zodpovedala aj daňovým zákonom. V prípade nutnosti vieme zabezpečiť pre klientov kvalifikovaných daňových poradcov.